cksulejowek.pl

Uwaga! Nowe zajęcia w ofercie

Język polski – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy na kursy z języka polskiego, które w idealny sposób przygotują Twoje dziecko do egzaminu ósmoklasisty.

Uczestnik naszego kursu:

Relizaujemy cele poprzez:

Język polski – przygotowanie do egzaminu maturalnego

Zapraszamy uczniów liceów na zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Uczestnik naszego kursu:

W wyniku zajęć uczestnik:

Warsztaty literackie

Zapraszamy młodzież na zajęcia literackie.

Warsztaty kierujemy do młodzieży zainteresowanej literaturą i językiem Polskim

Warsztat przeprowadzany jest w oparciu o metodę wykładu i ćwiczeń, przez co pozwoli uczestnikom:

Młodzi kursanci podejmą również pierwsze próby literackie, nauczą się unikania błędów w wypowiedziach pisemnych i zaznajomią się z zagadnieniem krytyki tekstu. Poznają również najważniejsze problemy współczesnego rynku książki.

Matematyka EZO – Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia Matematyki EZO - Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz!