cksulejowek.pl

Opłaty za zajęcia należy dokonać z góry, przed pierwszymi zajęciami, każdego miesiąca przelewem na konto:

13 1240 2148 1111 0011 1505 4140
FRYGA Spółka Cywilna – indywidualne zajęcia artystyczne oraz  zajęcia edukacyjne – język polski, matematyka

95 1090 0088 0000 0001 4890 1262

Fundacja Twoja Przestrzeń – grupowe zajęcia artystyczne i tematyczne

INFORMACJE O PRZELEWIE
 • W opisie przelewu prosimy o podanie: nazwy zajęć, imienia i nazwiska uczestnika zajęć, miesiąca, za który jest wnoszona opłata.
 • Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotom z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Centrum.
 • Wykupujący uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
 • Opłata jest naliczana bez względu na planowaną lub nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca w sposób ciągły miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.
 • W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym, akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/ opiekuna.
 • W przypadku braku opłaty za zajęcia w ustalonym Regulaminem terminie, uczestnik może zostać wykreślony z listy, a jego miejsce zostanie zaproponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika - Lepienie przez zabawę

235 zł
Stała opłata miesięczna
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika - Twórcze pasje

235 zł
Stała opłata miesięczna
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika - Zajęcia dla dorosłych

280 zł
Stała opłata miesięczna
 • 80 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa ''Plastusie''

230 zł
Stała opłata miesięczna
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Maluj z pomysłem

250 zł
Stała opłata miesięczna
 • 75 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Przygotowanie do egzaminu - zajęcia grupowe (3-6 osób)

380 zł
Stała opłata miesięczna
 • 120 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Przygotowanie do egzaminu - zajęcia indywidualne

520 zł
Stała opłata miesięczna
 • 150 zł - zajęcia jednorazowe (1,5h) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka śpiewu
Zajęcia indywidualne

380 zł
4 zajęcia (50 minut ) (cena zajęć w abonamencie 95 zł )
 • 110 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka śpiewu
Zajęcia grupowe
(4-8 osób)

240 zł
4 zajęcia (60 minut )
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

230 zł
4 zajęcia (30 minut ) (cena zajęć w abonamencie 58 zł )
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

300 zł
4 zajęcia (45 minut ) (cena zajęć w abonamencie 75 zł)
 • 85 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

380 zł
4 zajęcia (60 minut ) (cena zajęć w abonamencie 95 zł )
 • 110 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

280 zł
4 zajęcia (30 minut ) (cena zajęć w abonamencie 70 zł)
 • 80 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

340 zł
4 zajęcia (45 minut ) (cena zajęć w abonamencie 85 zł)
 • 95 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

410 zł
4 zajęcia (60 minut ) (cena zajęć w abonamencie 103 zł)
 • 120 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na gitarze

380 zł
4 zajęcia (55 minut) (cena zajęć w abonamencie 95zł )
 • 105 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty
teatralne

230 zł
Stała opłata miesięczna
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty astronomiczne

230 zł
Stała opłata miesięczna
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty fotograficzne

240 zł
Stała opłata miesięczna
 • 130 zł - zajęcia jednorazowe (120 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Nauka gry w szachy

230 zł
Stała opłata miesięczna
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty filmów animowanych

270 zł
Stała opłata miesięczna
 • 80zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Programowanie w świecie Minecraft

190 zł
Stała opłata miesięczna
 • 60 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Umiem szyć - kurs szycia i kroju

320 zł
Stała opłata miesięczna
 • 200 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Coś z niczego - warsztaty uprecyklingu, przeróbek i rękodzieła

190 zł
Stała opłata miesięczna
 • 60 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Warsztaty literackie

200 zł
 • 110 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Język polski przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

350 zł
Stała opłata miesięczna
 • 100 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Język polski przygotowanie do egzaminu maturalnego

370 zł
Stała opłata miesięczna
 • 110 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Matematyka EZO
4-6 lat

220 zł
Stała opłata miesięczna
 • Harmonogram płatności określony w umowie
 • Dodatkowo jednorazowy koszt zakupu podręczników
 • Pozostałe materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Matematyka EZO
1-7 klasa

220 zł
Stała opłata miesięczna
 • Harmonogram płatności określony w umowie
 • Dodatkowo jednorazowy koszt zakupu podręczników
 • Pozostałe materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Matematyka EZO – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

390 zł
Stała opłata miesięczna
 • 105 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ