cksulejowek.pl

OPŁATA ZA ZAJĘCIA

Opłaty za zajęcia należy dokonać z góry, przed pierwszymi zajęciami, każdego miesiąca przelewem na konto:

- 13 1240 2148 1111 0011 1505 4140 FRYGA Spółka Cywilna - zajęcia indywidualne i zajęcia edukacyjne - język polski, matematyka
- 95 1090 0088 0000 0001 4890 1262 Fundacja Twoja Przestrzeń - grupowe zajęcia artystyczne i tematyczne
lub gotówką w sekretariacie Prywatnego Centrum Kultury Sulejówek Miłosna.
 • W opisie przelewu prosimy o podanie: nazwy zajęć, imienia i nazwiska uczestnika zajęć, miesiąca, za który jest wnoszona opłata.
 • Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotom z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Centrum.
 • Wykupujący uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
 • Opłata jest naliczana bez względu na planowaną lub nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca w sposób ciągły miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.
 • W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym, akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/ opiekuna.
 • W przypadku braku opłaty za zajęcia w ustalonym Regulaminem terminie, uczestnik może zostać wykreślony z listy, a jego miejsce zostanie zaproponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa ''Plastusie''

210 zł
Stała opłata miesięczna
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Maluj z pomysłem

230 zł
Stała opłata miesięczna
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Przygotowanie do egzaminu - zajęcia grupowe (3-6 osób)

350 zł
Stała opłata miesięczna
 • 100 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Przygotowanie do egzaminu - zajęcia indywidualne

480 zł
Stała opłata miesięczna
 • 150 zł - zajęcia jednorazowe (1,5h) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika - Lepienie przez zabawę

210 zł
Stała opłata miesięczna
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika - Twórcze pasje

230 zł
Stała opłata miesięczna
 • 70 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika - Zajęcia dla dorosłych

260 zł
Stała opłata miesięczna
 • 80 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na gitarze

320 zł
4 zajęcia (55 minut) (cena zajęć w abonamencie 80 zł )
 • 90 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

210 zł
4 zajęcia (30 minut ) (cena zajęć w abonamencie 55 zł )
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

280 zł
4 zajęcia (45 minut ) (cena zajęć w abonamencie 70 zł)
 • 80 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

350 zł
4 zajęcia (60 minut ) (cena zajęć w abonamencie 87,50 zł )
 • 100 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

260 zł
4 zajęcia (30 minut ) (cena zajęć w abonamencie 65 zł)
 • 75 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

320 zł
4 zajęcia (45 minut ) (cena zajęć w abonamencie 80 zł)
 • 90 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

390 zł
4 zajęcia (60 minut ) (cena zajęć w abonamencie 97,50 zł)
 • 110 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
NAUKA ŚPIEWU

Nauka śpiewu
Zajęcia indywidualne

350 zł
4 zajęcia (50 minut ) (cena zajęć w abonamencie 87,5 zł )
 • 100 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
NAUKA ŚPIEWU

Nauka śpiewu
Zajęcia grupowe
(4-8 osób)

210 zł
4 zajęcia (60 minut )
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty
teatralne

210 zł
Stała opłata miesięczna
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty astronomiczne

210 zł
Stała opłata miesięczna
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty fotograficzne

210 zł
Stała opłata miesięczna
 • 125 zł - zajęcia jednorazowe (120 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Nauka gry w szachy

210 zł
Stała opłata miesięczna
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty filmów animowanych

250 zł
Stała opłata miesięczna
 • 75zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty literackie

200 zł
 • 110 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Język polski przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

350 zł
Stała opłata miesięczna
 • 90 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Programowanie w świecie Minecraft

180 zł
Stała opłata miesięczna
 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ