OPŁATA ZA ZAJĘCIA

Opłaty za zajęcia należy dokonać z góry do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto:

- 52 1910 1048 2261 0004 3783 0001 FRYGA Iwona Czarnocka - zajęcia z matematyki i języka polskiego
- 95 1090 0088 0000 0001 4890 1262 Fundacja Twoja Przestrzeń - zajęcia artystyczne i tematyczne
lub gotówką w sekretariacie Prywatnego Centrum Kultury Sulejówek Miłosna.
 • W opisie przelewu prosimy o podanie: nazwy zajęć, imienia i nazwiska uczestnika zajęć, miesiąca, za który jest wnoszona opłata.
 • Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotom z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Centrum.
 • Wykupujący uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
 • Opłata jest naliczana bez względu na planowaną lub nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca w sposób ciągły miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.
 • W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym, akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/ opiekuna.
 • W przypadku braku opłaty za zajęcia w ustalonym Regulaminem terminie, uczestnik może zostać wykreślony z listy, a jego miejsce zostanie zaproponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa ''Plastusie''

180 zł
Stała opłata miesięczna

 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Maluj z pomysłem

200 zł
Stała opłata miesięczna

 • 60 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Przygotowanie do egzaminu - zajęcia indywidualne

380 zł
Stała opłata miesięczna

 • 115 zł - zajęcia jednorazowe (1,5h) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauka rysunku i malarstwa Przygotowanie do egzaminu - zajęcia grupowe (3-6 osób)

280 zł
Stała opłata miesięczna

 • 90 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Warsztaty plastyczne Magiczne kreacje 5-6 lat

140 zł
Stała opłata miesięczna

 • 45 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Warsztaty plastyczne Magiczne kreacje 7-9 lat

160 zł
Stała opłata miesięczna

 • 50 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia rysunku komiksowego "Comic strip" 7-10 lat

180 zł
Stała opłata miesięczna

 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia rysunku komiksowego "Crossover" 11-16 lat

180 zł
Stała opłata miesięczna

 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika Lepienie przez zabawę

180 zł
Stała opłata miesięczna

 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika Twórcze pasje

180 zł
Stała opłata miesięczna

 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
CERAMIKA

Ceramika
Zajęcia dla dorosłych

200 zł
Stała opłata miesięczna

 • 60 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności uczestnika w zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na gitarze

280 zł
4 zajęcia (55 minut)
 • 80 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

170 zł
4 zajęcia (30 minut )
 • 50 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

230 zł
4 zajęcia (45 minut )
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na pianinie

280 zł
4 zajęcia (60 minut )
 • 80 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

230 zł
4 zajęcia (30 minut )
 • 65 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

280 zł
4 zajęcia (45 minut )
 • 80 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA MUZYCZNE

Nauka gry na skrzypcach

340 zł
4 zajęcia (60 minut )
 • 95 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
NAUKA ŚPIEWU

Nauka śpiewu
Zajęcia indywidualne

280 zł
4 zajęcia (50 minut )
 • 80 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
NAUKA ŚPIEWU

Nauka śpiewu
Zajęcia grupowe (4-8 osób)

180 zł
4 zajęcia (60 minut )
 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty teatralne

180 zł
Stała opłata miesięczna
 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty astronomiczne

180 zł
Stała opłata miesięczna
 • 55 zł - zajęcia jednorazowe lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty fotograficzne

180 zł
Stała opłata miesięczna
 • 110 zł - zajęcia jednorazowe (120 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Nauka gry w szachy

180 zł
Stała opłata miesięczna
 • 55 zł - zajęcia jednorazowe (120 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty filmów animowanych

180 zł
Stała opłata miesięczna
 • 55 zł - zajęcia jednorazowe (60 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Warsztaty literackie

180 zł
 • 110 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ
ZAJĘCIA TEMATYCZNE

Język polski przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

280 zł
Stała opłata miesięczna
Zajęcia 90 minut
 • 90 zł - zajęcia jednorazowe (90 minut) lub przy rozliczeniu liczby zajęć w zależności od obecności dziecka na zajęciach
 • Wszystkie materiały zapewniamy w cenie zajęć
ZAPISZ SIĘ