Zapraszamy na zajęcia w nowym roku szkolnym i artystycznym 2021/2022.

Zachęcamy do udziału w dniu otwartym 05-09-2021.
Regularne zajęcia rozpoczynamy od poniedziałku 06-09-2021.

Nowe propozycje na ten rok:

Warsztaty literackie

Matematyka - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Język polski - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Język polski - przygotowanie do egzaminu maturalnego