cksulejowek.pl

Matematyka EZO

Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz

CZAS ODKRYWANIA dzieci w wieku 4-6 lat

Składają się na niego 3 poziomy (każdy poziom to jeden rok nauki) realizowany z dziećmi w wieku przedszkolnym. Poziomy niezwykle cenne – to tutaj śmiało można rzec: nauka to zabawa, zabawa to nauka!       

BUDUJEMY FUNDAMENTY 1-3 klasa SP

Kolejne 3 poziomy, które realizujemy z dziećmi z klas 1 -3 SP. Jest to program, w którym zabawa ustępuje miejsca eksperymentom i grom logiczno – planszowym, a tematy jakie realizujemy wykraczają poza szkolną podstawę programową.

MOZOLNA PRACA 4-6 klasa SP

To programy realizowane z uczniami z 4 – 6 klasy szkoły podstawowej. Diametralnie różnią się od wcześniejszych poziomów. Mają na celu wspomaganie programów realizowanych w szkole, uwzględniają szkolną podstawę programową i wszelkie potrzeby uczniów.

ZBIERANIE PLONÓW 7-8 klasa SP

Zajęcia od 7 klasy SP. Poszerzamy i rozwijamy umiejętności uczniów. Często słyszymy, że zadania proponowane podczas zajęć są trudniejsze niż te w szkole. Ale czy to nie dzięki nim, te w szkole są łatwiejsze?

Więcej informacji na temat metody: 

Dzień i godzina zajęć:
wg harmonogramu zajęć

Ilość i czas trwania zajęć: 55/60 minut, raz w tygodniu

Liczba uczestników:
od 4 do 6 osób
Grupa wiekowa:
4-16 lat