cksulejowek.pl

Język polski

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Na zajęciach, kursu dla uczniów szkół średnich - przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka polskiego stawiamy na:

W cenie zajęć zapewniamy wszystkie niezbędne materiały.

Ilość i czas trwania zajęć:
90 minut, raz w tygodniu
Dzień i godzina zajęć:
wg harmonogramu zajęć

Liczba uczestników:
od 3 do 5 osób
Grupa wiekowa:
uczniowie przystępujący do matury w 2022 roku