cksulejowek.pl

Warsztaty filmu animowanego
''Klatka po klatce''

Nauka tworzenia filmu animowanego

'Klatka po klatce''

Animacja to cały proces twórczy, gdzie klatka po klatce rejestruje się stworzoną historię

Już dziś zapraszamy na pokaz końcowy powstałych filmów w prawdziwym kinie!

W cenie zajęć zapewniamy wszystkie niezbędne sprzęty

Ilość i czas trwania zajęć:
90 minut, raz w tygodniu Dzień i godzina zajęć:
wg harmonogramu zajęć

Liczba uczestników:
od 4 do 6 osób
Grupa wiekowa:
od 7 -15 lat,
podział na 3 grupy wiekowe (7-9lat) (10-12 lat)
(13-15lat)