Warsztaty filmu animowanego
''Klatka po klatce''

Nauka tworzenia filmu animowanego

'Klatka po klatce''

Już dziś zapraszamy na pokaz końcowy powstałych filmów w prawdziwym kinie!

W cenie zajęć zapewniamy wszystkie niezbędne sprzęty

Ilość i czas trwania zajęć:
90 minut, raz w tygodniu Dzień i godzina zajęć:
wg harmonogramu zajęć

Liczba uczestników:
od 4 do 6 osób
Grupa wiekowa:
od 7 -15 lat,
podział na 3 grupy wiekowe (7-9lat) (10-12 lat)
(13-15lat)