cksulejowek.pl

Zapraszamy do rozwijania przygody z gliną w ramach warsztatów

TWÓRCZE PASJE

W ramach zajęć wszyscy uczestnicy mają zapewnione:

Dodatkowo proponujemy:

Wypał w temperaturach do 1300 st. C

Stosowanie szkliw matowych, angob, polerowania

Stosowanie techniki mixmedia, czyli łączenia ceramiki z metalami

Rozwijanie zdolności projektowych w oparciu o prace znanych ceramików

Wypał w temperaturach do 1300 st C

Stosowanie szkliw matowych, angob, polerowania

Stosowanie techniki mixmedia, czyli łączenia ceramiki z metalami

Rozwijanie zdolności projektowych w oparciu o prace znanych ceramików

W cenie zajęć zapewniamy wszystkie niezbędne materiały

Ilość i czas trwania zajęć:
1 godzina, raz w tygodniu Dzień i godzina zajęć:
wg harmonogramu zajęć

Liczba uczestników:
od 4 do 10 osób
Grupa wiekowa:
10-15 lat