cksulejowek.pl

Serdecznie zapraszamy dzieci na zajęcia z ceramiki. Spotkania mają charakter zabawy z gliną.

LEPIENIE PRZEZ
ZABAWĘ

W ramach zajęć wszystkim uczestnikom zapewniamy:

W cenie zajęć zapewniamy wszystkie niezbędne materiały

Ilość i czas trwania zajęć:
1 godzina, raz w tygodniu Dzień i godzina zajęć:
wg harmonogramu zajęć

Liczba uczestników:
od 4 do 10 osób
Grupa wiekowa:
4-9 lat