cksulejowek.pl

Warsztaty ceramiczne
Ceramika dla dorosłych

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia ugruntowanej przygody z ceramiką. Zajęcia skierowane są dla młodzieży od 16 roku życia
i dorosłych.

CERAMIKA
DLA DOROSŁYCH

W ramach zajęć wszyscy uczestnicy mają zapewnione:

Dodatkowo proponujemy:

Wypał w temperaturach do 1300 st C

Stosowanie szkliw matowych, angob, polerowania

Stosowanie techniki mixmedia, czyli łączenia ceramiki z metalami

Rozwijanie zdolności projektowych w oparciu o prace znanych ceramików

Wypał w temperaturach do 1300 st. C

Stosowanie szkliw matowych, angob, polerowania

Stosowanie techniki mixmedia, czyli łączenia ceramiki z metalami

Rozwijanie zdolności projektowych w oparciu o prace znanych ceramików

W cenie zajęć zapewniamy wszystkie niezbędne materiały

Ilość i czas trwania zajęć:
1 godzina, raz w tygodniu Dzień i godzina zajęć:
wg harmonogramu zajęć

Liczba uczestników:
od 4 do 10 osób
Grupa wiekowa:
dorośli i młodzież powyżej 15 lat